Over deze keuzehulp

De Herstel na botbreuk keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en zorgverleners te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De Herstel na botbreuk keuzehulp is bedoeld voor patiënten waarbij het trauma grote impact heeft op het dagelijks functioneren, waardoor zij een lange revalidatie tegemoet gaan. De keuzehulp is voor volwassen patiënten:
  • met een fractuur aan het steun- en bewegingsapparaat
  • die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis

Medische inhoud

De medische inhoud is gebaseerd op wetenschappelijke kennis.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Meinberg, EG, Agel, J, Roberts CS, Karam MD, Kellam JF; Fracture and Dislocation Classification Compendium—2018, Journal of Orthopaedic Trauma: January 2018 - Volume 32 - Issue - p S1-S10

Brink PRG, Besselaar AT, van Mourik JBA, Öner FC, Ponsen KJ, Simmermacher RKJ; Letsels van het steun- en bewegingsapparaat. Bohn Stafleu van Loghum. 2018

Havermans RJM, de Jongh MAC, de Munter L, Lansink KWW; Longitudinal analysis of health status the first year after trauma in severely injured patients; Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2020 Apr 20;28(1):29.

Kruithof N, Polinder S, de Munter L, van de Ree CLP, Lansink KWW, de Jongh MAC; Health status and psychological outcomes after trauma: A prospective multicenter cohort study; PLoS One. 2020; 15(4): e0231649. Published online 2020 Apr 21.

Polinder S, van Beeck EF, Essink-Bot ML, Toet, H, Looman CWN, Mulder S, Meerding WJ; Functional Outcome at 2.5, 5, 9, and 24 Months After Injury in the Netherlands; The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care: January 2007 - Volume 62 - Issue 1 - p 133-141

Sheen JR, Garla VV. Fracture Healing Overview. StatPearls. Treasure Island (FL)2020.

Marsell R, Einhorn TA. The biology of fracture healing. Injury. 2011;42(6):551-5.

Kruithof N, Traa MJ, Karabatzakis M, Polinder S, de Vries J, de Jongh MAC; Perceived Changes in Quality of Life in Trauma Patients: A Focus Group Study; J Trauma Nurs. 2018;25(3):177-86.

Zarzaur BL, Bell T. Trajectory subtypes after injury and patient-centered outcomes. J Surg Res. 2016;202(1):103-10.
Laatste update
25 januari 2021

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door Patientenfederatie Nederland en heeft het keurmerk Gewone Taal van Stichting Makkelijk Lezen.
Patiëntenfederatie Nederland Stichting Makkelijk Lezen
Voor de ontwikkeling is een multidisciplinaire werkgroep opgericht met traumachirurgen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, onderzoekers. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Tijdens de ontwikkeling hebben patiënten, traumachirurgen, revalidatieartsen, orthopeden en fysiotherapeuten meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

De Herstel na botbreuk keuzehulp is een initiatief van NAZB met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.
ETZ Netwerk Acute Zorg Brabant ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. Koen Lansink
Dr. Koen Lansink
Traumachirurg
ETZ
Dr. Suzanne Wiertsema
Dr. Suzanne Wiertsema
Fysiotherapeut
Amsterdam UMC
Dr. Göran Zemack
Dr. Göran Zemack
Revalidatiearts
Libra
Dr. Charlotte Lameijer
Dr. Charlotte Lameijer
Traumachirurg
Amsterdam UMC
Dr. A.F. Pull ter Gunne
Dr. A.F. Pull ter Gunne
Traumachirurg
Rijnstate
Dr. Herman Holtslag
Dr. Herman Holtslag
Revalidatiearts
Amsterdam UMC
Dr. Jochem Hoogendoorn
Dr. Jochem Hoogendoorn
Traumachirurg
HMC
Yvonne Mols
Yvonne Mols
Fysiotherapeut
Libra
Sven Prochowski
Sven Prochowski
Fysiotherapeut
ETZ
Thymen Houwen
Thymen Houwen
Arts-onderzoeker
ETZ
Dr. Mariska de Jongh
Dr. Mariska de Jongh
Onderzoeker NAZB
ETZ

Financiering

Ontwikkeling van de keuzehulp werd gefinancierd door een subsidie van Zorginstituut Nederland. Daarnaast dragen ZorgKeuzeLab en NAZB een deel uit eigen middelen bij aan de ontwikkeling en implementatie van de keuzehulp.

NAZB en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de keuzehulp na als onderdeel van het zorgtraject. Voor implementatie ondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vraagt ZorgKeuzeLab ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.